Pengurusan Multimedia (PM)

PENGENALAN
Pemimpin pendidikan, terutama pemimpin sekolah, perlu mempunyai pengetahuan konsepsual tentang perkembangan ICT yang membolehkan mereka menjadi pemimpin ICT di organisasi masing-masing.

Multimedia merupakan salah satu komponen yang mendorong pertumbuhan penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi pesat dalam masyarakat abad ke-21. Pemimpin pendidikan perlu didedahkan kepada perkembangan teknologi baharu yang mengintegrasikan multimedia, termasuk aplikasinya dalam pendidikan agar dapat mengoptimumkan penggunaannya dengan inovatif dan kreatif.

Kursus Pengurusan Multimedia berhasrat mempertingkatkan pengetahuan konsepsual tentang multimedia dan pengurusannya yang sistematik dan cekap. Selain daripada itu, kursus ini akan memberi pendedahan tentang proses pembangunan persembahan multimedia untuk mendalamkan pemahaman tentang potensi multimedia dan seterusnya mencambahkan idea penggunaan multimedia yang kreatif dan inovatif untuk mempertingkatkan keberkesanan pengurusan dan kepimpinan organisasi. 

OBJEKTIF
1.  Memahami konsep multimedia.
2.  Memahami pengintegrasian elemen multimedia dalam pdp.
3.  Memahami proses pembangunan persembahan multimedia. 
4.  Merancang pengurusan multimedia. 

KANDUNGAN KURSUS
1.  Konsep multimedia. 
2.  Multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran.  
3.  Pembangunan persembahan multimedia. 
4.  Perancangan pengurusan multimedia.

KUMPULAN SASARAN 
1.  Pengetua 
2.  Guru Besar 

PENSIJILAN 
Sijil Kehadiran

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Blog List

Surely silence can sometimes be the most eloquent reply.