Pengurusan Perkhidmatan ICT (PPICT)

PENGENALAN
Matlamat pembangunan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah untuk memperluaskan akses dan ekuiti kepada kemudahan ICT, menekankan pengintegrasian ICT dalam pdp, meningkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ICT dalam kalangan pelajar, tenaga pengajar dan personel KPM. Lanjutan daripada itu prasarana ICT akan menjadi sumber fizikal yang penting kepada proses kerja harian pada semua peringkat pengurusan. Keberkesanan dan keefisienan pengurusan juga akan banyak dipengaruhi oleh prestasi prasarana ICT. Sehubungan itu pengurusan perkhidmatan ICT akan menjadi kritikal kepada semua organisasi pendidikan.

Pengurusan perkhidmatan ICT merupakan asas kepada pengurusan keseluruhan prasarana ICT sesuatu organisasi. Pengetahuan teknikal dan kemahiran yang sesuai perlu diperoleh oleh pengurus pendidikan bagi meningkatkan kecekapan membuat keputusan berkaitan perancangan dan proses organisasi yang melibatkan penggunaan sumber ICT. Oleh itu, kursus ini akan dapat memberi pendedahan tentang perkara-perkara kritikal yang berkaitan pengurusan perkhidmatan ICT.

OBJEKTIF
1.  Memahami konsep pengurusan perkhidmatan ICT organisasi. 
2.  Memahami asas sistem pengkomputeran. 
3.  Merancang pengurusan perkhidmatan ICT organisasi. 
4.  Memahami aspek keselamatan ICT organisasi. 
5.  Berkeupayaan membuat keputusan berkaitan ICT.

KANDUNGAN KURSUS 
1.  Asas  sistem pengkomputeran. 
2.  Keselamatan ICT organisasi. 
3.  Pengurusan perkhidmatan ICT organisasi. 
4.  Lawatan penandaarasan.

KUMPULAN SASARAN 
1.  Pengetua 
2.  Guru Besar 

PENSIJILAN 
Sijil Kehadiran

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Blog List

Surely silence can sometimes be the most eloquent reply.