Kepimpinan Strategik ICT (KSICT)

PENGENALAN
Matlamat pembangunan ICT Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) adalah untuk memperluaskan akses dan ekuiti kepada kemudahan ICT. Selain daripada itu pengintegrasian ICT dalam P&P, peningkatan penggunaan ICT dalam pengurusan pendidikan dan peningkatan pengetahuan dan kemahiran ICT dalam kalangan pelajar, tenaga pengajar dan personel KPM juga diberi penekanan.

Pemimpin sekolah memainkan peranan penting dalam pembangunan prasarana ICT yang menjadi pengupaya kepada proses kerja harian di semua peringkat pengurusan. Kursus Kepimpinan Strategik ICT bertujuan memberi pendedahan kepada pemimpin sekolah tentang perancangan, pembangunan dan pengurusan prasarana  ICT dengan menggunakan sumber manusia dan peralatan yang sedia ada. Di samping itu, peserta akan didedahkan kepada pembangunan ICT yang terperinci dan berfokus.

OBJEKTIF
1.  Memahami konsep kepimpinan strategik ICT
2.  Memahami peranan ICT dalam p&p dan pengurusan
3.  Memahami perancangan strategik ICT
4.  Membuat penandaarasan penggunaan ICT dalam p&p dan pengurusan
5.  Menilai semula perancangan strategik ICT
6.  Menghasilkan pelan tindakan pembangunan ICT di sekolah

KANDUNGAN KURSUS
1.  Pengenalan kepimpinan strategik ICT
2.  Pembangunan kapasiti kepimpinan ICT
3.  Perancangan strategik ICT
4.  Pengurusan perubahan ICT

KUMPULAN SASARAN
1.  Pengetua
2.  Guru Besar

PENSIJILAN
Sijil Kehadiran

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Popular Posts

Blog List

Surely silence can sometimes be the most eloquent reply.